Naujienos

Asociacijos prezidento vizitas

prieš 10 metų

Praėjusį savaitgalį LKA prezidentas G. Rukas apsilankė dviejuose kendo klubuose Vilniuje. Penktadienio vakare jis pravedė užsiėmimą “Trijėga KenYuKai” kendo klube, kur aiškino svarbius kendo aspektus, susijusius ne vien su kirčio technika, bet ir su nusiteikimu jį atlikti.

Kaip žinia, prieš įvykdant kirtį eina visa seka veiksmų, kurie iš šalies ne visada matomi, ir tik aukštos klasės teisėjai mato, kaip ieškoma galimybės kirsti, sudaroma tinkama situacija, priimamas sprendimas ir “akumuliuojama puolimo energija”, kurios rezultatas – švarus ippon kirtis.

Užsiėmimo pabaigoje laukė staigmena.  Per įgaliotą atstovą G. Rukui buvo įteikta simbolinė dovana iš Afganistano, kuriame šiuo metu PAG misijos užduotis atlieka Lietuvos kariuomenės kendo klubo vadovas plk. lt. A. Motiejūnas.

Tą pačią mokomąją medžiagą G. Rukas  išdėstė ir sekmadienį rytmetinėje VU kendo klubo treniruotėje.

Šeštadienio vakare susitikusi LKA valdyba apsvarstė einamus ir neatidėliojamus klausimus, susijusius su asociacijos veikla. Tarp jų galima paminėti administracinio darbo gaires, renginių dienotvarkę, atestacijų vykdymą. Taip pat buvo apžvelgta Lietuvos kendo rinktinės problematika. Remiantis patyrimu, pasidalinta pastebėjimais apie  subordinacijos, kendo etikos momentus bei asociacijos vaidmenį, toliau formuojant kolegialius santykius tarp klubų ir jų narių.

Galutinius klausimus ir jų pagrindu padarytas išvadas galutinai planuojama įtvirtinti visuotiniame asociacijos susirinkime, apie kurį jų nariai bus informuoti viešai ir iš anksto.

/LKA info

Rašyti komentarą