Naujienos

Praeitis sąlygoja ateitį. Asociacija 2010 > …?

prieš 10 metų

1.”Sausoji” dalis: faktai, jų analizė, išvados

Kendo plėtojimo Lietuvoje 2010 m.
ATASKAITA (parašyta Kūno kultūros ir sporto departamentui 2011 sausį)

Preambulė.

Kendo (japoniško fechtavimo) užsiėmimai pradėti vesti Lietuvoje 2005 m. Nuo 2006 m. rugpjūčio šį kovos meną ir dvikovinę sporto šaką mūsų šalyje plėtoja Lietuvos kendo asociacija (LKA).

Priminsiu, kad pagal tarptautinius nuostatus kendo plėtra šalyje rūpinasi viena regioninė organizacija, šiuo atveju atitinkanti Europos kendo federacijos (EKF, būstinė Briuselyje) kriterijus.

2010 metai buvo planingo LKA darbo tąsa, siekiant tolimesnės kendo plėtros Lietuvoje ir mūsų šalies reprezentavimo užsienyje.

Kiekybiniai rodikliai.

-          Padidėjęs LKA narių skaičius. Nors dėl emigracijos aktyviai kendo užsiiminėjančių žmonių skaičius sumažėjo apie 10 proc, daugelis jų neapleido kendo praktikos ir būdami užsienyje. Be to, atsirado naujų narių ir kandidatų.

-          Prie asociacijos prisijungė du nauji klubai: Lietuvos kariuomenės kendo klubas (LKKK) ir Vilniaus kendo centras (VKC).

-          Atsirado prielaidos kendo bazei Klaipėdoje.

-          Padidėjo nacionalinės kendo rinktinės narių skaičius. Prie seno sąstato prisidėjo du nariai, taip pat moterų ekipą papildė dvi narės.

-          Padaugėjo renginių (seminarų, pasirodymų ir pan.) skaičius. Kendo renginiai šalyje buvo vykdyti beveik kas mėnesį, daugiausia Vilniuje, Kaune, Druskininkuose.

-          Pagausėjo tarpklubinių kontaktų. Sudarytos palankios sąlygos skirtingų LKA klubų nariams dalyvauti kitų klubų treniruotėse. Jomis ypač naudojosi kariškiai bei rinktinės nariai.

-          Padidėjo kontaktų su kitų kendo organizacijų oficialiais atstovais. Buvo užmegzti santykiai su Tarptautinės kendo federacijos, Visos Japonijos kendo federacijos, Visos Belgijos kendo federacijos, Lenkijos kendo sąjungos nariais. Pagausėjo ir neformalaus bendravimo su užsienio kolegomis.

Kokybiniai rodikliai.

-          Lietuvos kendo atstovai pradėjo rodyti didesnį meistriškumą, tame tarpe ir užsienyje, kur kendo praktikuojamas nepalyginamai ilgiau. LKA nariai užėmė prizines vietas Rygos taurės atvirame kendo čempionate, taip pat gerai pasirodė moterų atstovė Mumeishi turnyre Londone.

-          Labai pasikeitė kokybinis Lietuvos kendo čempionato lygis dalyvių skaičiumi ir teisėjavimo lygiu. III Lietuvos kendo čempionate kaip stebėtojai ar teisėjai dalyvavo Europos kendo federacijos prezidentas, Tarptautinės kendo federacijos atstovas, Lenkijos kendo sąjungos valdybos nariai.

-          Atsirado naujų priemonių kendo populiarinimui, ypač virtualiojoje erdvėje: atsirado LKA tinklapis, atsinaujino klubų tinklapiai. Pažymėtinos asmeninės iniciatyvos, kaip antai pačių kendo praktikuotojų sukurtos bendruomenės socialiniuose tinklapiuose, asmeniniai jų blogai. Visa tai informuoja visuomenę ir leidžia susidaryti nuomonę apie šią sporto šaką.

-          Nepaisant krizinės situacijos, padidėjo LKA narių susidomėjimas ir dalyvavimas seminaruose bei varžybose užsienyje.

-          Visos Japonijos kendo federacijos 2010 m. nutarimu, LKA neatlyginamai bus atsiųsta keliolika komplektų naudotos kendo įrangos, skirtos kendo vystymui šalyje, taigi gavus siuntą, dalinai bus išspręsta materialinės bazės problema.

Svarbiausio kliūtys kendo plėtrai.

-          Per ketverius savo gyvavimo metus LKA sugebėjo sukurti objektyvų kendo įvaizdį ir paneigti kai kurias stereotipines nuomones apie kendo kaip  ‚elitinį‘ ar labai brangų užsiėmimą. To įrodymas – daugelis LKA narių yra jauni žmonės, dar nespėję ekonomiškai įsitvirtinti. Buvo paneigta ir klišė apie kendo „grubumą“ – šia sporto šaka susidomi nemažai merginų ir moterų. Tačiau ekonominės krizės poveikis kendo vystymui yra akivaizdus. Kaip rodo bendra ir praeitų metų patirtis, didžiausia kliūtis kendo plėtrai yra resursų trūkumas.

-          Pirma, iš Lietuvos emigravo keli jau patyrę kendokos, o keli jauniai nutraukė užsiėmimus dėl finansinių priežasčių.

-          Antra, dėl padidėjusių kuro, elektros ir kitų kaštų daugėja išlaidų, susijusių su seminarais ir varžybomis savikaina.

-          Santykinai sumažėjo naujų narių ir lankomumo mastai, lyginant su 2007-2008m.

-           Trečia, žmogiškųjų išteklių trūkumas, ypač rajonuose, dažnai sąlygojamas neteisingo kendo suvokimo, painiojant objektyvius kriterijus (kendo organizacijų struktūra, kendo techninė bazė, treniruočių metodikos ir pan) su įsivaizduojama „rytų egzotika“ ir kitais subjektyviais, faktais nepatvirtintais įsivaizdavimais. Tai ypač liečia mokyklinio amžiaus auditoriją. Iškreipto kendo traktavimo ištakos yra neatsiejamai susijusios su suinteresuotumu gauti iš kardo valdymo asmeninės (finansinės ar politinės) naudos. LKA smerkia tokį požiūrį ir atsiriboja nuo jo. Kendo komercializacija ar kendo vardo naudojimas, vykdant iš esmės kito pobūdžio veiklas, yra visais požiūriais nepateisinamas dalykas.

LKA Valdyba, susumavusi praeitų metų rezultatus ir pastebėtus trūkumus, sudarys darbo grupę jų analizei. Ypatingai atkreiptinas dėmesys bus į jaunimo kendo politiką ir kendo plėtrą regionuose. Išvados bus panaudotos šių metų veiklos plane.

LKA Valdybos pirmininkas                                             D. Sutkus

2. LKA Prezidento pasisakymas

“Lietuvos kendo 2010 m.” : vertinimas, pagrindinės veiklos gairės (2011 vasaris)

Lietuvos  kendo jau penki metai. Nesigilinsiu į tai, kas pirmas iš lietuvių perskaitė apie japonų fechtavimo meną ar lietė rankomis shinajų. Turiu omenyje faktus: kendo klubų atsiradimą ir juos  vienijančią organizaciją, subūrusią bendraminčius ir entuziastus, siekiančių fizinio ir dvasinio tobulumo studijuojant kardo meną –  Lietuvos Kendo Asociaciją, arba LKA.

Ypač paminėtini 2010 m. – mūsų gretas papilde du nauji, bet brandūs ir pilnai susiformavę klubai: Lietuvos kariuomenės kendo klubas  ir Vilniaus kendo centras. Šalies valstybinės sporto organizacijos pagaliau pripažino kendo kaip sporto šaką, o pasaulinio lygio Tarptautinė  kendo organizacija (FIK) priėmė į LKA į savo gretas, oficialiai suteikdama  galimybę Lietuvos kendokoms dalyvauti pasaulio čempionatuose. Tai įvyko  ne todėl, kad praėjo tam reikalingas laiko tarpas ar sumokėjome stojimo mokestį. Atvirai ir su džiugesiu galiu pasakyti , kad mus pripažino vertais buti pasaulinės kendo  bendrijos nariais  ir  ne manau, kad verta minėti visų privalomų procedurų, reikalavimų, kitų šalių rekomendacijų ir t.t., nors tai tai pat laiko ir pastangų reikalavęs darbas, kurį darėme neatlygintinai.

Bet galiu atvirai pasakyti, ir manau daugelis pritars: pažvelgus į laikotarpį nuo LKA atsiradimo iki dabar, galime drąsiai teigti, kad pasiekta daug. Apie Lietuvos kendo žino ne tik is LKA tinklalapio. Mus vertina kaip pakankamai rimtus oponentus šalys, kur kendo praktika siekia ne vieną dešimtmetį. Viso ankščiau paminėto rezultatas nėra tik kelių žmoniu darbo vaisius – tai visu LKA narių indėlis. Gal kas daugiau prisidejo, gal kas daugiau prisidės prie kendo vystymo ir populiarinimo mūsų šalyje, bet faktas tai, kad  organizacijai yra erdvės augti ir stiprėti.

Neįmanoma studijuoti ir tobulėti kendo be oponento  ir  nesitreniruojant. Nėra mažiau svarbių ar pagrindinių  dalių kendo treniruotėse. Apšilimas, kihon, motodachi keiko, kakarigeiko ir jigeiko yra vienodai svarbūs.  Kardo meno studija – tai “juodas” darbas ir nenuilstamas šlifavimas tų  pačių kirčių ir įvairių technikų bei jų elementų. Kalbėdamas su FIK generaliniu sekretoriumi p. A.Kurose ir diskusijos metu man palietus  AJKF mokytojų apsilankymo galimybę Lietuvoje, Kurose-sensėjus  pastebėjo, kad užtenka gero mokytojo apsilankymo kartą metuose, kad  dirbtume ir kiek įmanoma įsisąvintume jo pamokas bei darytume išvadas iš pastebėjimu apie asmeninį kendo. Yra “kendo liaudies posakis”: paklausti yra momentinė gėda, o nepaklausti  - gėda visam gyvenimui. Kita informacija gaunama išvykose, dalyvaujant seminaruose ir varžybose. Asmeninei kendo raidai labai svarbu shiai geiko (varžybos), nes tai puikus savo lygio, studijų suvokimo bei psichologinio pasirengimo patikrinimas. Ten greitai išryškėja klaidos, ir jei pakanka asmeninio supratingumo ir  savikritikos, jos greitai taisomas ar bent daromos matomos pastangos, o ne galvojami pasiteisinimai. Manau nesuklysim tai pavadinę pagreitintu  tobulėjimu. O  įgyta kovinė patirtis per kelias shiai  dienas yra ekvivalentas kelių mėnesių intensyvių treniruočių.

Vieniems tobulėjimas greitas procesas, vos ne žaidimas. Kitiems – tai ilgametis sunkus darbas kylant nuo vieno pasiekimo iki kito, bet per ilgus metus praktikos tai išsilygina.  Kaip rodo praktika, geresnių rezultatų pasiekia tie, kuriems pradžioje buvo sunkiau, o atkaklumas ir darbas siekiant užsibrėžto tikslo nenueina veltui. Jų kardo meno pažinimas tampa gilus ir išsamus.

Kendo susidomi daugelis. Įspūdinga apranga, veržlus ir pilno kontakto kovos pobūdis traukia ne vieną užsimaniusį žengti kovos meno keliu. Bet po pirmų sunkių treniruočių, kovos ar egzaminacijos nesėkmių daugelis palieka klubus (statistika rodo, kad 1 iš 10 pasilieka, o po trijų metų lieka 1 iš 20). Nes  samurajiška bravada baigiasi gan greitai, ir prasideda sunkios ir iš pirmo žvilgsnio monotoniškai nuobodžios treniruotės.

Kendo – tai dvikovos menas, ir kad kardo valdymo studijų supratimas būtų pilnas, mokinys turi išbandyti save visose srityse: kasdieninėse treniruotėse, jigeiko, shiai geiko, egzaminacijose.

“Lietuvisko kendo” neegzistuoja, nes kendo yra japonu kardo valdymo menas. O Lietuvos kendokos mokosi iš Tekančios saulės šalies tūkstantmetės patirties. Yra kendo Lietuvoje,  yra ir Lietuvos Kendo- tai, ką mato mūsų kolegos iš kitų šalių. Ir, žinoma, Lietuvos kendo reprezentacinis elitas yra mūsų Nacionalinė rinktinė. Jos nariams suteikta didelė garbė, o tuo pačiu ir atsakomybė atstovauti šalį Europos bei pasaulio čempionatuose. Ankščiau formuojant rinktinę atsižvelgdavome tik į varžybų rezultatus, nes… neturėjome iš ko rinktis. Šiuo metu turime nemažai perspektyvių kendokų ir jau  kitų metų rinktines formavimo kriterijai bus ne tik kelių kovų laimėjimai varžybose, bet jų dėsningumas, o taip pat tokie faktoriai kaip  savidisciplina, treniruočių lankomumas.  Nenorėčiau, bet privalau paminėti tvarkingumą (asmeninį ir inventoriaus).

Asmeninis patarimas, kad nuvykus  svetur ir laimėjus kelias kovas prieš ką tik užsidėjusius  šarvus naujokus ir ištrūkus is pirmos “balos” (pool’o) nevertėtų tuo pasitenkinti džiūgaujant. Reikia stengtis ir siekti kovų su daug stipresniais kovotojais. Nes tokiam pralaimėjime yra daugiau pažinimo ir garbės. O pergalės atveju… linkiu kuklumo.

Rinktines nariai turi suvokti ir jausti dėkingumą ir atsakomybę visiems asociacijos nariams, nes pernai EKC buvo panaudoda 60% LKA biudžeto, šiais metais  ratifikuota tik 30%. O  LKA fondai pasipildo, kol kas, iš narystės ir renginių rinkliavų.  Sponsoriai mūsų dar nelepina, bet tikėkimes, kad ateis geresni laikai ir čempionatams  jau nebereikes naudoti  LKA fondų ir tai suteiks galimybę gausesniam renginių kiekiui finansuoti. Gal kai kam ir gali atrodyti, kad stokojama renginių kiekio, bet su dabartiniu biudžetu galime sau leisti tik kelių mokytojų atvykimą ir vieną šalies čempionatą. Visi kiti renginiai remiasi į asmeninius finansus ir entuziazmą.

Noriu pastebėti: besitreniruojančių LKA klubuose yra daugiau nei oficialiai įformine narystę asociacijoje.  Manau, delsimas ar narystės ignoravimas  yra neteisinga kitų atžvilgiu. O kas liečia mokytojus , tai prisikviesti galima daug, bet ne visuomet kiekybė pateisina kokybę, ir kaip minėjau ankščiau – geriau vienas geras mokytojas metams, o kitų seminarų lankymai svetur tik primins ir pagilins meistro pamokymus.

LKA yra ne pelno siekianti organizacija, kaip ir mūsų kolegos visame pasaulyje, o raidos ir progreso sėkmė yra pačių narių rankose. Taigi – pirmiausiai paklauskite savęs, koks jūsų asmeninis indėlis, kaip prisidėta prie mus vienijančios organizacijos  stiprinimo. Kaip ir visur, taip ir kendo didelių stebuklų  nebūna. Vieni labiau talentingi, kiti mažiau, bet gerų rezultatų pasiekiama tik per pastovias ir sunkias kendo studijas.

G. Rukas

Komentarai (1)

  • Aurelijus prieš 10 metų rašė:

    Puikūs ir išsamūs pasisakymai. Klausimų neturėtų likti. Dėkui

Rašyti komentarą