Naujienos

Susitikime su sporto organizacijų atstovais

prieš 9 metus

2011 m. birželio 21 d. Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės iniciatyva “Karolinos” konferencijų centre buvo sutelkti sporto federacijų, sąjungų, asociacijų atstovai.

Renginio darbotvarkėje buvo numatyta:

- KKSD generalinio direktoriaus K. Rimšelio , VRM ministro (taip pat ir Nacionalinės sporto tarybos pirmininko) R. Palaičio pasisakymai;

- Įvykdytų ir planuojamų vykdyti pakeitimai, sporto mokymo įstaigų pertvarkos gairės;

- Biudžeto lėšų, gautų sporto projektams, naudojimo patikrinimo išvados ir rekomendacijos dėl panašių projektų finansinės apskaitos vykdymo;

- ES sporto plėtros politikos planų apžvalga.

- Klausimai ir diskusijos.

Trumpos tezės iš renginio:

- Prioritetai iki šiol išlieka šie renginiai: krepšinio čempionatas, 2012 Olimpinės žaidynės, 2013 m. Lietuvos pirmininkavimas ES. Smulkesniu mastu didžiausias dėmesys skiriamas – didelio meistriškumo sportininkų ir nacionalinių komandų rėmimui. ES lėšos skirtinos projektams, susijusioms su sporto masiškumu.

- Ypatingas dėmesys skiriamas momentams, susijusiems su dopingo kontrole. Sugriežtinti terminai, antidopingo testų išsamumas ir skaidrumas. Jei pateikta informacija klaidinga, sporto organizacijai gali būti inkriminuota nusiklstama veika (BK 182 str. – sukčiavimas).Jei organizacija susijusi su tarptautine sporto organizacija, dopingo kontrolei galimos kompensacijos.

- Premijos, valstybės skiriamos sportininkams ir rinktinėms už žymius sportinius pasiekimus, ne visada būna adekvačios pasiektiems rezultatams ir Lietuvos reprezentavimui, – sakė K. Riumšelis. Departamento siūlymu ir VRM ministro teikimu galima siūlyti didesnę premiją.

- Tarptautinių varžybų organizavimas Lietuvoje: organizuoti ir gauti leidimą tarptautinėms varžyboms gali tik oficialiai pripažinta sporto šakos organizacija (federacija, asociacija, sąjunga). Organizuojant stambias (Europos ar pasaulio) varžybas, organizacija veikia pagal nustatytą reglamentą, kuris buvo trumpai aptartas.

- Auditas: nepriklausomo audito firma, patikrinusi 20 sporto organizacijų, nerado didesnių klaidų, o rastos buvo ištaisytos vietoje. Buvo duota rekomendacijų, kaip projektų apskaitą padaryti skaidresnę, o lėšas įsisąvinti ir išnaudoti efektyviai.

- Projektai: projektus įvairioms su kūno kultūra ir sportu susijusioms reikmėms vykdė 17 organizacijų, kurioms bendrai buvo skirta beiveik 5 mln. Lt. Juokais buvo svarstoma, ar “pinigų niekad nebūna per daug”, ar “pinigų visada būna per mažai”… tačiau tokia realybė.

Taip pat buvo pateiktas valstybės biudžeto lėšų naudojimo ir ataskaitų teikimo kalendorius, kuris yra nepamainoma “kelrodė žvaigždė”, norint gauti (įsisąvinti, panaudoti, atsiskaityti) lėšų, kurios investuojamos į piliečių sveikatą ir šalies sportinį prestižą.

Nors kovos menai nėra nei per daug masinis, nei “didysis” sportas, susitikimas davė nemažai žinių. Kendo, be savo kultūrinių-filosofinių pagrindų, kaip žinia, yra shiai-budo (varžybinis kovos menas). Palyginti greitai lietuvių kendokų, vienijamų Lietuvos kendo asociacijos, lauks tradicinis nacionalinis čempionatas, o kitais metais – jau pasaulio kendo čempionatas Italijoje. Tai grandiozinis renginys, kuriam pasiruošti tų žinių niekuomet nebus per daug.

/LKA Valdybos pirmininkas

D. Sutkus

Rašyti komentarą