Naujienos

Kas nuveikta 2011-aisias?

prieš 9 metus

Kendo  plėtojimo Lietuvoje 2011 m.
ATASKAITA

1. Preambulė.

Kendo kovos meno užsiėmimai pradėti vesti Lietuvoje 2005 m. Nuo 2006 m. rugpjūčio šį kovos meną ir dvikovinę sporto šaką mūsų šalyje plėtoja Lietuvos kendo asociacija (LKA).
Pagal tarptautinius nuostatus kendo plėtra atskirai paimtoje šalyje rūpinasi viena regioninė organizacija. Šiuo atveju tai Lietuvos kendo asociacija – ne pelno siekianti organizacija, atitinkanti Tarptautinės kendo federacijos (FIK, būstinė Tokijuje), kriterijus ir nuostatus.
2011 m. į LKA sudėtį įėjo penki klubai:
-Trijėga KenYuKai
- VU kendo klubas
- Vilniaus kendo centras
- AikiShuren dojo
- Lietuvos kariuomenės kendo klubas.
2011 metai buvo planingo LKA darbo tąsa, siekiant tolimesnės kendo plėtros Lietuvoje ir mūsų šalies reprezentavimo užsienyje.

2. Kiekybiniai rodikliai.
-    Padidėjęs LKA narių skaičius. Nors dėl emigracijos aktyviai kendo užsiiminėjančių sportininkų skaičius sumažėjo apie 10 proc, daugelis jų neapleido kendo praktikos ir būdami užsienyje. Be to, atsirado naujų narių ir kandidatų, kurie tapo LKA nariais.
-    Atsirado prielaidos oficialiam kendo klubui Klaipėdoje įkurti. Užmegzti glaudesni ryšiai su bandančiais užsiimėti kendo entuziastais uostamiestyje, jiems teikiama metodinė parama.

-    Patvirtintas nacionalinės kendo rinktinės (LNKR) narių skaičius.
-    Padaugėjo kendo seminarų skaičius. Kendo renginiai buvo vykdyti Vilniuje, Kaune, Molėtuose, Panėvežyje, Klaipėdoje.
-    Pagausėjo parodomųjų renginių ir kendo demonstracijų, kurių daugelis buvo susiję su Japonijos ambasados Lietuvoje plėtojamu Lietuvos ir Japonijos diplomatinių santykių dvidešimtmečio minėjimu. Taip pat vykdyti edukaciniai užsiėmimai Lietuvos kariuomenės kariams.
-    Pagausėjo tarpklubinių kontaktų. Sudarytos palankios sąlygos skirtingų LKA klubų nariams dalyvauti kitų klubų treniruotėse. Jomis ypač naudojosi kariškiai bei rinktinės nariai.
-    Padidėjo kontaktų su kitų kendo organizacijų oficialiais atstovais. Buvo plėtojami santykiai su Tarptautinės kendo federacijos, Visos Japonijos kendo federacijos, Lenkijos kendo sąjungos nariais. Užmegzti santykiai su Vengrijos kendo sąjungos atstovais. Pagausėjo ir neformalaus bendravimo su užsienio kolegomis (LKA klubuose užsiiminėjo studentas iš Korėjos, lietuviai treniravosi įvairiuose užsienio klubuose).
-    Iš Visos Japonijos kendo federacijos buvo gauta siunta naudotos kendo įrangos bei metodinės literatūros, kurios sustiprino materialinę ir metodinę kendo bazę.

3. Kokybiniai rodikliai.

-    Lietuvos kendo asociacija tapo pripažinta tarptautinės kendo federacijos (FIK), kuri koordinuoja kendo organizacijų veiklą visame pasaulyje, nare.
-    FIK atstovai, įvertinę LKA įdirbį ir galimybes, davė leidimą Lietuvos kendo atstovams dalyvauti 2012 m. Italijoje vyksiančiame Pasaulio kendo čempionate.


-    Lietuvos atstovai pradėjo rodyti didesnį meistriškumą, tame tarpe ir užsienyje, kur kendo praktikuojamas nepalyginamai ilgiau. LKA nariai parodė geresnius nei pernai rezultatus Europos kendo čempionate Vengrijoje, užėmė prizines vietas europinio lygio tarptautinėse varžybose Toru Giga cup Čekijoje. LKA prezidentas šiais metais apsigynė IV, keturi nariai – III danus, du – antrus danus.
-    Atsiradus kvalifikuotų kendo meistrų, LKA pradėjo savarankiškai vykdyti kyu lygio atestacijas.
-    Labai pasikeitė kokybinis Lietuvos kendo čempionato organizacinis lygis. IV Lietuvos kendo čempionate taip pat pirmą kartą buvo vykdytas komandinės rungties formatas .

-    Pradėtas jaunučių/jaunių kendo rengimas Kauno Aikishuren klube.

-    Pradėti vesti su kendo susijusio kovos meno Iaido užsiėmimai.

4. Iššūkiai kendo plėtrai šalyje


Per penkeris savo gyvavimo metus LKA sugebėjo sukurti objektyvų kendo įvaizdį ir paneigti kai kurias stereotipines nuomones apie kendo kaip „elitinį“ ar labai brangų užsiėmimą. To įrodymas – daugelis LKA narių yra jauni žmonės, dar nespėję ekonomiškai įsitvirtinti.
Tačiau ekonominės krizės poveikis kendo vystymui yra akivaizdus. Kaip rodo bendra ir praeitų metų patirtis, didžiausia kliūtis kendo plėtrai yra resursų trūkumas. Paminėtini keli negatyvūs momentai:
-     iš Lietuvos emigravo keli jau patyrę sportininkai, o keli jauniai nutraukė užsiėmimus dėl finansinių priežasčių.
-    Dėl padidėjusių kuro, elektros ir kitų kaštų daugėja išlaidų, susijusių su seminarais ir varžybomis, savikaina.
-    Santykinai sumažėjo naujų narių ir lankomumo mastai, lyginant su 2007-2008m. periodu.
-     Kai kurie su tarptautine kendo praktika ir LKA vykdoma kendo populiarinimo politika nesusiję projektai ir privačios iniciatyvos (žemo techninio ir teisėjavimo lygio lygio „varžybos“, kontroversiškos „reklaminės akcijos“), neturintys sąryšio su oficialia kendo linija, potencialiai susilpnino kendo įvaizdį viešojoje erdvėje, taip pat  buvo pastebėti ir susilaukė kritikos  ir iš aukščiau stovinčių organizacijų (FIK) atstovų. Kendo komercializavimo bei neetiško pateikimo atvejai buvo paneigti kaip nieko bendro neturintys su LKA narių veikla.

4. Išvados
LKA Valdyba, susumavusi praeitų metų rezultatus ir pastebėtus trūkumus, sudarys darbo grupę jų analizei. Ypatingai atkreiptinas dėmesys bus į kendo įvaizdžio stiprinimą, kendo metodikos diferenciavimą pagal amžiaus grupes ir kendo plėtrą regionuose. Išvados bus panaudotos šių metų veiklos plane.

LKA Valdybos pirmininkas                                             D. Sutkus

LKA sekretorius                                                                K. Belazaras

Komentarai (2)

  • Pijus B. prieš 9 metus rašė:

    Keliu kepurę “kardo kelio” plėtrai Lietuvoje.

  • darius prieš 9 metus rašė:

    Ačiū už įvertinimą Pijau. Neabejoju, kad jei būtume kūrę įvairius pseudoįvykius, dalyvavę abejotinos išliekamosios vertės renginiuose ar šiaip “kūrę gražius skaičius ataskaitose”, padarytume diiidelį įspūdį…. bet ar nuo to kendo ir jo įvaizdis pagerėtų? Kažin.

Rašyti komentarą