Rėmėjams

Tikimės, kad asociacijos programiniai tikslai – vystyti kendo Lietuvoje, vienyti šalies kendo klubus bei kendokas, palaikyti aukštą jų techninį lygį ir akcentuoti moralinius idealus, o taip pat reprezentuoti pasaulyje Lietuvą per kendo susilauks visų neabejingų jam žmonių pritarimo ir palaikymo.